Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület

"Görbüljön"


Jegyzőkönyvek

JEGYZŐKÖNY

Készült: 2016. április 17-én a Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület alakuló üléséről.

Az ülés helye: Vértesszőlős Közösségi Ház

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti természetes személyek.

Anderla Jenő Róbert ismertette az ülés napirendjét.

 1. Az Egyesület megalakítására vonatkozó igény előterjesztése, az Egyesület megalakítása
 2. Az Egyesület Alapszabályának elfogadása
 3. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása
 4. Egyebek

1/2016. (04. 17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévők az ismertetett napirendi pontokat 45 szavazattal egyhangúan elfogadták.

A jegyzőkönyv vezetésére Skrován Józsefet, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Vécsei Tamást és Jenei Mihályt.

2/2016. (04. 17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévők 45 szavazattal egyhangúan megbízták Skrován Józsefet a jegyzőkönyv vezetésével, Vécsei Tamást és Jenei Mihályt a jegyzőkönyv hitelesítésével.

Anderla Jenő Róbert tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Vértesszőlős, külterület 079/19. hrsz-ú, ingatlanon lévő úgynevezett „Nagy-Kacsás tó”, tulajdonosi közössége elhatározta, hogy a tavat haszonbérbe kívánja adni egy megalakításra kerülő horgász egyesületnek, mely egyesület a „Nagy-Kacsás tó” fenntartási és állagmegóvási munkálatait annak üzemeltetését is végzi.

Fentiek figyelembevételével a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúan kifejezték szándékukat a Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület megalakítására.

3/2016. (04. 17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenléti ív szerinti 45 fő természetes személy egyhangúan, nyílt szavazással megalakította a Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesületet, s egyúttal ők az Egyesület alapító tagjaivá is váltak.

Az Egyesület Alapszabályának elfogadása

A jelenlévők megismerték az Egyesület Alapszabályát, majd nyílt szavazással döntöttek annak elfogadásáról.

4/2016. (04. 17.) sz. Közgyűlési határozat

Az Egyesület tagjai 45 szavazattal nyílt szavazással, egyhangúan elfogadták az Egyesület Alapszabályát.

 

Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása.

Jenei Mihály javasolja

     elnöknek:                    Anderla Jenő Róbert

     titkárnak:                    Skrován József

     gazdasági vezetőnek: Vécsei Tamás             

megválasztását.

5/2016. (04. 17.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés 45 szavazattal egyhangúan döntött

elnöknek:                              Anderla Jenő Róbert,

titkárnak:                              Skrován József,

gazdasági vezetőnek:           Vécsei Tamás

öt évre szóló megválasztásáról.

Anderla Jenő Róbert javasolja, hogy felnőtt teljes tagdíjat fizetők tagdíja évi 50.000.-Ft, az ifjúsági csökkentett tagdíjat fizetők tagdíja évi 30.000.-Ft legyen. Az alapító tagok halasítási hozzájárulás fizetésére ne legyenek kötelezettek, az egyesületbe később belépőknek azonban halasítási hozzájárulást kelljen fizetni, melynek összege a felnőtt teljes tagdíjat fizetők esetében 50.000.-Ft, az ifjúsági csökkentett tagdíjat fizetők esetében 30.000.-Ft legyen. Az alapító tagok a 2016. évre vonatkozó tagdíjat az egyesület jogerős bejegyzését követően az elnök felhívására kötelesek befizetni az egyesület bankszámlájára a felhívásban meghatározott 8 napon belül.

6/2016. (04. 17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévők nyílt szavazással 45 szavazattal egyhangúan elfogadták hogy felnőtt teljes tagdíjat fizetők tagdíja évi 50.000.-Ft, az ifjúsági csökkentett tagdíjat fizetők tagdíja évi 30.000.-Ft legyen. Az alapító tagok halasítási hozzájárulás fizetésére nem kötelezettek az egyesületbe később belépők pedig halasítási hozzájárulás fizetésére is kötelezettek a belépéskor, melynek összege a felnőtt teljes tagdíjat fizetők esetében 50.000.-Ft, az ifjúsági csökkentett tagdíjat fizetők esetében 30.000.-Ft. Az alapító tagok a 2016. évre vonatkozó tagdíjat az egyesület jogerős bejegyzését követően az elnök felhívására kötelesek befizetni az egyesület bankszámlájára a felhívásban meghatározott 8 napon belül.

Anderla Jenő Róbert megköszönte a résztvevők konstruktív közreműködését és a megválasztott elnökség tagja nevében ígéretet tett arra, hogy mindent el fog követni az Egyesület eredményes működéséért, melyhez kéri a tisztelt tagság közreműködését és javaslatait is.

 

Vértesszőlős 2016.04.17.

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. június 11. 15.00 óra Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület közgyűlésén.

Hely: Vértesszőlősi Közösségi ház, Vértesszőlős Templom utca 75.

Jelenlévők:     a mellékelt jelenléti ív szerint.

Tárgy:       A Közgyűlés meghívója szerint:

- Zöldterület rendezés

- Társadalmi munka

- Tagdíjbefizetés

- Stég fenntartás

- Gyermekjegy

- Telepítés

- Tulajdonos tiszteletjegy

- Egyebek

Az Egyesület levezető elnöke Anderla Jenő Róbert köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ezt követően jegyzőkönyv vezetőnek felkéri Skrován Józsefet, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig  Vécsei Tamást és Jenei Mihályt A közgyűlés tagjai egyhangúlag nyílt szavazással elfogadták a hitelesítők és a jegyzőkönyv vezető személyét.

A levezető elnök ismerteti a napirendet.

Ezt követően a jelenlévők nyílt, egyhangú 100 %-os szavazati aránnyal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták a következő határozatot.

1/2017. június 11. számú határozat

 • Társadalmi munka minden év 6 hónapjában (áprilistól-szeptemberig) minden hónap első szombatján 8-11 óráig. Három alkalommal kell részt venni, egyébként 15 000 Ft összeg befizetésével kiváltható. Következő év március 15-ig a tagdíjjal együtt kell megfizetni. A vezetőség által meghatározott feladatokkal is kiváltható.
 • Horgászverseny 2017. augusztus 19-20. augusztus 19. egyesületi horgászverseny, augusztus 20. falusi horgászverseny. Halasítás a horgászverseny előtt 1 000 000 Ft összegben, ajándékok vásárlása 150 000 Ft, pályázati összegből.
 • Az eddig nem fizetett tagok 2017. július 01-ig rendezhetik 2017. évi tagdíjukat ezután az egyesületi tagsága megszűnik.
 • Március 15-ig kell a tagdíjat megfizetni, havonta késedelem esetén 5 000 Ft késedelmi kamatot kell fizetni maximum három hónapon keresztül (max. 15 000 Ft 3 hónap késedelem esetén), ezután a tagsága megszűnik.
 • Stégek létesítéséhez engedélyt kell kérni.
 • Stégek tulajdonosainak a nevét ismertette.
 • Tulajdonosok tiszteletjegye, a tulajdonos által megnevezett érvényes MOHOSZ igazolvánnyal rendelkező részére. (évi 5 db nemes hal elvihető)
 • Spicbot használatának engedélyezése 3. botként.

Egyéb kérdés nem merült fel, a közgyűlés elnöke felkéri a hitelesítőket arra, hogy az elkészült jkv-et tekintsék át és hitelesítsék.

 

Vértesszőlős, 2017. 06. 11.

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. február 18. 17.00 óra Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület közgyűlésén.

Hely: Vértesszőlős, Templom utca 75.

Jelenlévők:     a mellékelt jelenléti ív szerint.

Tárgy:        A Közgyűlés meghívója szerint:

 • Zöldterület rendezés
 • Társadalmi munka
 • Tagdíjbefizetés
 • Stég fenntartás
 • Cégek számára engedély kiadása
 • Telepítés
 • Egyebek

Az Egyesület levezető elnöke Anderla Jenő Róbert köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ezt követően jkv. vezetőnek felkéri Skrován Józsefet, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Vécsei Tamást és Jenei Mihályt. A közgyűlés tagjai egyhangúlag nyílt szavazással elfogadták a hitelesítők és a jkv. vezető személyét.

A levezető elnök ismerteti a napirendet. Ezt követően a jelenlévők nyílt, egyhangú 100 %-os szavazati aránnyal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták a következő határozatot.

1/2018. számú határozat

 1. Zöldterület rendezést változatlanul Anderla Jenő Róbert ev. folytatja a2018-as évben is.
 2. Társadalmi munka elvégzésében nem történt változtatás, a 2017-évi társadalmi munka díj megfizetését minden tagunk számára elengedtük! Nem kell megfizetni tagjainknak ezt az összeget!
 3. Tagdíjfizetés változatlan maradt, az egyesületi tagsági díjat 2000 Ft-ot tartalmazza a tagdíj.
 4. Stégfenntartásban nem történt változtatás.
 5. Cégek számára engedélyek kiadását a közgyűlés nem támogatta!
 6. Haltelepítésben a szokásos ponty és csuka telepítéséről döntött!
 7. Egyéb kérdésben a halőrzés kérdése merült fel, a közgyűlés egyhangúan a kamerarendszer telepítése mellett döntött!

Egyéb kérdés nem merült fel, a közgyűlés elnöke felkéri a hitelesítőket arra, hogy az elkészült jegyzőkönyvet tekintsék át és hitelesítsék.

Vértesszőlős, 2018. február 18.

 

 

 
Szeretnél egy ilyen weblapot teljesen ingyen?
Ez a weboldal a Nanoweb honlapszerkesztővel készült.
© Minden jog fenntartva.